2024©AIA

Eka Apartment

Sofia, Bulgaria, 100 sqm

2020 – Built

Контекст

Апартаментът се намира на ул. Стефан Караджа, като по-голямата част от пространството му е разположено на юг, на няколко метра от монолитната фасада на Сатиричния Театър. Съществуващото му състояние беше офис от 80те, част от чиито материали бяха използвани отново в интериора. Жилището е типично за 50те – тъмен вестибюл, две стаи на юг и една на север, малка баня, общо 100 кв.м. Близостта на театъра създава неповторима атмосфера, но и в голяма степен спира южната светлина към дневната и спалнята. Предизвикателството беше да създадем светли пространства и да работим със съществуващите на място материали.

Решение

Силните цветове, текстури и характерната архитектура на фасадата на театъра, белязана от вертикали, е основното вдъхновение за интериора. Създаден е отворен план, където кухнята, дневната, спалнята и прилежащия й будоар се разделят единствено от завеси и дървени решетки. Кухнята, разположена във вестибюла, е директно осветена през дневната и индиректно – през стената от стъклени тухли в спалнята. 

Съществуващите гранитни плочки са внимателно отлепени от офисните пространства и използвани в антрето и банята. Монолитният характер на банята е подсилен с ръчно изработената мивка и плот, облечени отново в камък. 

Елементите, използвани за изграждането на архитектурата на дома – белите стени, паркета от естествен дъб, белите вградени мебели, стъклената стена, са дискретен фон са постоянно сменящата се светлина, отразена от цветната фасада на Сатиричния театър. Създадените цветни акценти, са в постоянен диалог с контекста. 

Този проект е продукт на съвместната работа на архитектите Деница и Емил Ангелов и Ека Бичинашвили, която е моден дизайнер и стилист. Интериорът не беше фиксиран в началото с визуализация и планове, а беше интуитивен и креативен процес, в който оставаше достатъчно пространство за експеримент. 

Context 

The apartment is facing the Satirical theater in the Sofia city center. The existing state is an office space from the 80’s, some of which elements (granite tiles, lighting fixtures) are again used in the new interior. 

The apartment is typical for the construction of the 50s – dark entrance, two rooms oriented to the south, one of which has a balcony, one room oriented north, a small toilet and closet, with a total area of 100 sqm. The nearness to the building of the Satirical Theather Sofia creates a distinctive character of the space, but also blocks the south sun, so the biggest challenge was to create bright open spaces, working with the existing granite tiles, lighting and the kitchen furniture. 

Solution 

The rich color, texture and architecture of the monolithic façade of the Satirical Theatre, marked by rhythmic vertical grid, it is an integral part of the interior of the apartment and an inspiration for the future solutions. We created living spaces with an open plan, so the light penetrates through the living room directly into the kitchen and indirectly through the glass brick wall of the bedroom’s boudoir. 

The elements used for the architecture of the home – white walls, built-in furniture in white, hardwood floor, stone, glass wall and discreet lighting, are the background for the ever-changing dynamic light, hued by the colorful facade of the Satirical Theater. An accent is created in each room – a color spot in constant dialogue with the context. 

This project is a product of the interaction between the architects Denica and Emil Angelov and the client – Eka Bichinashvili, who is an artist and fashion designer. The interior design itself was not fixed to the initial visualization from the very beginning, but it has been in constant development over time as an intuitive and creative process that provided enough room for experimentation.

The existing granite tiles are reused on the floor of the entrance hall. From the entrance hall, the granite enters the bathroom, both on the floor and on the walls. The monolithic character is reinforced with a handmade concrete sink, covered again in granite tiles. The walls in coarser plaster and the strip lighting above the mirror complement the raw character of the bathroom. 

The elements used for the architecture of the home – white walls, built-in furniture in white, hardwood floor, stone, glass wall and discreet lighting, are the background for the ever-changing dynamic light, hued by the colorful facade of the Satirical Theater. An accent is created in each room – a color spot in constant dialogue with the context. 

This project is a product of the interaction between the architects Denica Indzhova-Angelova and Emil Angelov and the client – Eka Bichinashvili, who is an artist and fashion designer. The interior design itself was not fixed to the initial visualization from the very beginning, but it has been in constant development over time as an intuitive and creative process that provided enough room for experimentation.